Monumenten

De oudheidkamer beschikt over een aantal (4) grondgebieden met een prehistorische of historische waarde, die in de eerste helft van de twintigste eeuw door schenking zijn verkregen. Ze zijn tot 2018 in erfpacht gegeven aan de Stichting Overijssels Landschap.

De Hunenborg
De Hunenborg, de restanten van een walburg bestaande uit een hoofdburcht, een terrein met een aarden wal en een gracht, en een voorburcht die nauwelijks als zodanig herkenbaar is. Het perceel bevindt zich aan de Kanaalweg N.Z. te Rossum, gemeente Dinkelland.

Het Vasser grafveld
Het Vasser grafveld, een grafveld van 18 ha dat ligt aan de Tumuliweg in Vasse, gemeente Tubbergen. In het zuidelijk deel van de droge heide bevinden zich enkele grafheuvels en urnengraven uit respectievelijk de Brons- en de IJzertijd. In 1962 is het gebied door een schenking uitgebreid met 45 aren heide in het Vasserveld.

Het Mander grafveld
Het Mander grafveld gelegen in Mander, gemeente Tubbergen aan de Streuweg en grenzend aan Duitsland. Het omvat drie grafheuvels, waarvan zeker een uit de Jonge Steentijd en een urnen grafveld uit de IJzertijd.

Het Mauritsbeumke
Het Mauritsbeumke of Vlierbosje op de Usseleres. Prins Maurits zou hier in 1597 geweest zijn. Het vlierbosje is een restant van een bomengroep, “boaken”, die in voorchristelijke tijden een heilige plaats vormde. Het terrein van 20 aren werd in 1943 geschonken door de gezamenlijke Usseler boeren uit dankbaarheid voor het slagen van een ruilverkaveling.

Zie voor een mooi overzicht van onze bezittingen de overzichten van het Landschap Overijssel: De Hunenborg, Het Mandergrafveld en Het Vassergrafveld

Zie ook:
informatie over de Hunenborg via Wikipedia.
informatie over de Usseler es met het Mauritsbeumke via Wikipedia.
algemene informatie over de gebieden via Natuurgebied het Springendaal.

Heeft u een vraag?

CAPTCHA Image  
  Change code

Bezoek ons