Historisch-archief

De verzameling archivalia in het historisch archief - elf strekkende meter - bevat onder andere koopakten en andere eigendomstitels, voornamelijk uit de 17de en 18de eeuw, enkele markeboeken, een aantal familie- en huisarchieven, en de uitgebreide correspondentie van C.J. Snuif.

Een tot 2007 bijgewerkte en doorzoekbare inventarislijst van het historisch archief van de OkT is als PDF te downloaden van de website van de Twentse Taalbank.

Het historisch archief van de OkT is in te zien in het Kennis- en Informatiecentrum (KIC) van De Museumfabriek.

Titel Datering Beschrijving Nummer
v diversen Diversen Blad handschrift van Mr. R.E. Hattink over Geerdink en het Geerdinkserve te Vasse, en de beroeping van Ds. Herbordus Lippinghof tot 2den predikant te Uelsen, 1689. V42
v diversen Diversen Brieven van B.P. Velthuysen, pastoor te Hertme, aan Mr. R.E. Hattink over kerkgeschiedenis. 3 st. 1902 - 04, Hertme. Stukken 1 t/m 3. V43
v diversen Diversen Beschouwingen van DR. L. Edel over de etymologie en de beteekenis van het woord 'laar'. 1919 Juni 2, Hahnenklee. V44
v diversen Diversen Brieven van prof.Dr. J. Verdam aan Mr. R.E. Hattink over taalverklaring. 2 st. 1898 Mei-Juni, Leiden. Stukken 1 en 2. V45
v diversen Diversen Brief van De Vos van Steenwijk aan Mr. R.E. Hattink over een manuscript en drinkliederen. Met spotlied op Jhr. Mozes Salvador, 1853. Afschr. 1901 Nov. 19, z.pl. Stukken 1 en 2. V46
v diversen Diversen Brief van Dr. H.J.A.M. Schaepman aan Mr. R.E. Hattink over archivalia. 1874 Apr. 25, Arnhem. V47
v diversen Diversen Brief van W. Friezendorp aan C.J. Snuif met dank voor de schenking van een overdruk. 1916 Juni 3, Amsterdam. V48
v diversen Diversen Brieven en kaarten van Martinus Nijhoff aan C.J. Snuif met aanbiedingen van geschiedkundige werken en bod voor werken, die Snuif wil verkoopen. 3 st. 1914 Mei 16 - 1917 Oct. 22, 's Gravenhage. Stukken 1 t/m 3. V49
v diversen Diversen Brieven en kaarten van J. Geesink aan C.J. Snuif over verscheidene, min belangrijke onderwerpen. 13 st. 1909-1927, Zwolle. 13 stukken. V50
v diversen Diversen Brief van den directeur van het Krijgsgeschiedkundig Archief van den Generalen Staf aan C.J. Snuif, met verzoek een oude kaart aan het K.A. te schenken. 1917 Mrt. 3, 's Gravenhage. Stukken 1 en 2. V51
v diversen Diversen Brieven van N. Japikse (Commissie voor 's Rijks Geschiedkundige Publicatien) aan C.J. Snuif en J.J. van Deinse over verschillende min belangrijke onderwerpen. 2 st. 1924 Apr. 17 - 1927 Sept. 29, 's Gravenhage. V52
v diversen Diversen Enkele aanteekeningen van Ds. J.H. Stork te Weerselo (ontwerp preeken; vogelbescherming). z.d. 5 stukken. V53
v diversen Diversen Stukken voor het bestuur van het 'Ned. Econ.-Hist. Archief' aangaande diens benoeming tot lid der vereeniging. 3 st. 1928 Mrt. 14-28, 's Gravenhage. Stukken 1 t/m 3. V54
v diversen Diversen Stukken inzake de benoeming van C.J. Snuif tot lid van Historisch Genootschap te Utreecht. 3 st. 1917 Dec. - 1926 Juni, Utrecht. Stukken 1 t/m 3. V55
v diversen Diversen Bundel stukken, verband houdend met C.J. Snuif's lidmaatschap van den Hansischen Geschichtsverein, gevestigd te Lubeck, waaronder correspondentie met Dr. Neumann te Lubeck. Mr. H. Kronenberg te Deventer, Mr. G.J. ter Kuile te Almelo over de mogelijkheid, een congres van den Hansischen Geschichtsverein in de oude Hanzestad Deventer te houden. 28 stukken. 1926 Apr. 24 - 1929 Sept. 16. Stukken 1 t/m 28. V56
v diversen Diversen 6 briefomslagen, waarop 4 postzegels ... 10 cts. (1862) en 2 postzegels ... 5 cts. (1871). V57
v diversen Diversen Schrijfboek van Jan Hendrik Jordaan met herleidingen en oefeningen in de koopmansrekenkunde. Oorspr., klein 4-, 100 blz., waarvan 4 uitgescheurd. Gesch. Mw. E. van Heek-Ewing. 1785. V58
v diversen Diversen Twee schetsboekjes van ..... Blijdenstein, bevattend potloodschetsen, meest van landschappen in Twente, de Rijnstreek en op de Veluwe. 2 st., oorspr. 1834. 28 oktober 2005 niet aanwezig. Wordt naar gezocht. V59
v diversen Diversen Verzameling Fransche assignaten. (10 sols [2 st.], 15 sols, 50 sols [2 st.], 5 livres [2 st.], 25 livres, 250 livres, 500 livres, 10000 francs). Oorspr. 10 stuks. V60
v diversen Diversen Kleine verzameling Duitsch en Oostenrijksch noodgeld. 1918-1922. 23 stuks. V61
v diversen Diversen Paspoort, uit hoofde van werkelijk volbragte militaire dienst bij personeele optreeding uitgereikt door den luit.-kol. Rambonnet, commandeerend het depot van het regiment Ligte Dragonders n-4, aan Cornelis Johannes Sloos, geb. te Wijhe. Oorspr. 1839 Aug. 29, Zaltbommel. V62
v diversen Diversen Plaatsbewijzen voor besproken plaatsen in de diligence der Algemeene Expeditie Onderneming Van Gend en Loos: 1. Winschoten - Groningen 2. Groningen - Winschoten 3. Zwolle - Meppel. 3 st. oorspr. 1867 Jan. 8 - Jan. 18. Stukken 1 t/m 3. V63
v diversen Diversen 2 schetskaartjes van de grensstreek Westfalen-Twente, van Ren landragin, sergeant-aviateur, als krijgsgevangene ontvlucht uit het gevangenkamp te Dulmen en 30 Sept. 1916 tusschen de Knalhutte en Glanerbrug over de grens gekomen. Met aantekeningen. 1916. 4 stukken. V64
v diversen Diversen Twee bladen met nagebootste handteekeningen en wapens, 16e en 17e eeuw, door J.J. van Deinse. V65
v diversen Diversen Bundel oude couranten: Opregte Saturdagse Haarlemse Courant, 18 Dec. 1790. Haagsche Extra-Courant, 30 Mrt. 1802. Amsterdamsche Extra-Courant, 22 Mei 1802. Overijsselsche Courant, 10 Feb. 1815. 24 Feb. 1815. 10 Jan. 1823. 14 Feb. 1823. 6 Sep. 1839. Algemeen Handelsblad, 26 Mrt. 1840. Extra Ordinaire Amsterdamsche Cour., 28 Nov. 1840. Kamper Courant, 6 Mrt. 1845. Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, 6 Juni 1846. 12 stukken. V66

<<    <   pagina 151 van 152   >    >>

Heeft u een vraag?

CAPTCHA Image  
  Change code

Bezoek ons