Kaartenverzameling

De kaartenverzameling bevat ongeveer 1500 topografische kaarten. De oudste dateren uit de 17de eeuw. Er zijn veel oude detailkaarten, zoals kadasterkaarten van Twente. Curieus is de verzameling wandel- en fietskaarten, in de jaren twintig van de 20ste eeuw uitgegeven door de Twentse Rijwielpad Vereniging.

De kaartenverzameling is in te zien in het Kennis- en Informatiecentrum (KIC) bij De Museumfabriek.

Titel Maker Opmerking Details Nummer
Seigneurie d'Overijssel Grenzen gekleurd detail Afbeelding aanwezig... K0026
De Heerlijkheyt van Overijssel. novissima descriptio [Petrus Kaerius] detail Afbeelding aanwezig... K0027
Nieuwe en nauwkeurige kaart van de provincie Overijssel Grenzen en drie drostambten gekleurd detail Afbeelding aanwezig... K0028
Kaart van Overijssel Grenzen gekleurd detail Afbeelding aanwezig... K0029
Nieuwe kaart van enige districten van de Bataafse Republiek: Covens, C. Grenzen gekleurd detail Afbeelding aanwezig... K0030
Overijssel Baarsel, Cornelis van Grenzen gekleurd. Opgedragen aan son Excellence le Ministre du Waterstaat et de Travaux Publics. Atlas du Royaume des Pays Bas detail Afbeelding aanwezig... K0031
Kaart der provincie Overijssel. afgedeeld in III administratieve kwartieren Veelwaard, Hermanus. Veelwaard, Daniel Grenzen gekleurd detail Afbeelding aanwezig... K0032
Kaart der provincie Overijssel. afgedeeld in III administratieve kwartieren Veelwaard, Hermanus. Veelwaard, Daniel Grenzen gekleurd detail Afbeelding aanwezig... K0033
Kaart van de provincie Overijssel. Witkamp, H.P.T.. J. Smulders & Co.. Den Haag Met bijbehorend tekstblad: Eenige statistieke opgaven betref- fende Overijssel door P.H. Witkamp Kaart vervaardigd naar de topografische en militaire kaart van het Minis- terie van Oorlog en naar schetsen der g detail Afbeelding aanwezig... K0034
Overijssel Grenzen gekleurd detail Afbeelding aanwezig... K0035
Overijssel 1855 Witkamp, H.P.T.. Teelwaard, D.. Brinkman, C.L.. Amsterdam Grenzen gekleurd detail Afbeelding aanwezig... K0036
Overijssel. kiesdistricten der Provinciale Staten Witkamp, H.P.T.. Emrik en Binger. Haarlem Grenzen gekleurd. Opsomming kiesdistricten met aantal te benoeme leden Provinciale Staten detail Afbeelding aanwezig... K0037
Rail en waterwegen in Overijssel Emrik en Binger. Haarlem Grenzen gekleurd. Onderschrift betreffende omvang, woeste gronden, bevolkingscijfer, geologie detail Afbeelding aanwezig... K0038
Oomkens' reiskaart voor Overijssel (Derde druk) Jaeger, J. Grenzen gekleurd detail Afbeelding aanwezig... K0039
Kaart Overijssel van Jaegers' reiskaarten Jaeger, J.. Puls, H.F. Grenzen gekleurd detail Afbeelding aanwezig... K0040
Kaart Overijssel van Jaegers' reiskaarten Jaeger, J.. Puls, H.F. Grenzen gekleurd detail Afbeelding aanwezig... K0041
Kaart van Overijssel: ontworpen en getekend door J. Kuijper: graveurs Van Baarsel en Tuyn, litho Tresling & Co. (Vierde druk) Kuijper, Jacob. Van Baarsel & Tuyn. Amsterdam. **-1854. T Grenzen gekleurd detail Afbeelding aanwezig... K0042
Overijssel. waterstaatkundige toestand in Twente, Oost- en Noord Salland Stieltjes, T.J., Ir.. J. Smulders & Co.. Den Haag Met aanwijzing der stroomgebieden en eener voorgestelde indeeling der landen in drie klassen detail Afbeelding aanwezig... K0043
Kaart van Overijssel J. Smulders & Co.. Den Haag Op de achterzijde alfabetisch register van topografische namen met verwijzijng naar kaartvierkanten A1 tot en met G5. Duplikaat van K45 detail Afbeelding aanwezig... K0044
Kaart van Overijssel J. Smulders & Co.. Den Haag Op de achterzijde alfabetisch register van topografische namen met verwijzing naar kaartvierkanten A1 tot en met G5. Duplikaat van K43 detail Afbeelding aanwezig... K0045
Overijssel. inundaties 1825 Sorg, J.J. [Ingenieur Verificateur van het Kadaster]. Baarsel, C Grenzen gekleurd. Er is een bijbehorend blad met lijsten van alle aangerichte schade aan mens, dier, land en gebouwen detail Afbeelding aanwezig... K0046
Kanaalplannen in Overijssel, Oost Gelderland en Zuid Drente: uitgave van het tijdschrift de Ingenieur detail Afbeelding aanwezig... K0047
Gemeente- en markegrenzen en wateren in Twente J.N. Huijs Lith detail Afbeelding aanwezig... K0048
Kaart van het Twentse wegennet detail Afbeelding aanwezig... K0049
Twee deelkaarten van Twente op een blad Een deelkaart omvat het gebied tussen Wierden, Diepenheim, Hol- ten en Delden.De andere deelkaart omvat het gebied tussen het Nordhorn- kanaal, de Buurserbeek, Borne-Haaksbergen en de Dinkel. Er is een tweede exemplaar van deze kaart met het OKT-nu detail Afbeelding aanwezig... K0050

<<    <   pagina 2 van 59   >    >>

Heeft u een vraag?

CAPTCHA Image  
  Change code

Bezoek ons