Kaartenverzameling

De kaartenverzameling bevat ongeveer 1500 topografische kaarten. De oudste dateren uit de 17de eeuw. Er zijn veel oude detailkaarten, zoals kadasterkaarten van Twente. Curieus is de verzameling wandel- en fietskaarten, in de jaren twintig van de 20ste eeuw uitgegeven door de Twentse Rijwielpad Vereniging.

De kaartenverzameling is in te zien in het Kennis- en Informatiecentrum (KIC) bij De Museumfabriek.

Titel Maker Opmerking Details Nummer
gelriae, cliviae, fini:timorumque locorum verissima descriptio Christiano Schrot Auctore Noorden links op de kaart. Midden boven schaalstokken. Rechts onder cartouche met titel van de kaart.Links onder Cum privilegio. Verso tekst: beschrijving van kaart in het latijn. Boven grens Lingen -Keulen, onderzijde detail   K1500
Basse partie de l'evesché de Munster en la Conté de Bentheim Sr Sanson Geographe ordinaire du Roy Rechtonder Cartouche met titel kaart en 5 schaalstokken. Onder midden Drielandenpunt Boven begrenzing lijn Winschoten-Dallert-Bremen Onderbegrenzing lijn Delden Tecklenburg detail   K1501
Tran-Siselana Coronelli Cosmografo e Lettore Linksonder Cartouche met gegevens kaart. Rechtonder driek schallstokken. Linksboven wapen detail   K1502
La seigneurie d'Over-Yssel subdivideé en trois parties Salland, Twente, et Drente S.Sanson Geographe ordinaire du Roy Linksboven cartouche met wapen van Overijssel, titel kaart en tekst: Dresseé sur les memoires les plus nouveaux. Rechtsboven cartouche met vijf schaalstokken. detail   K1503
Nieuwe kaart van Overijssel G. van Baarsel Sculp. F. Rader Delin Aanvulling titel: Behorende tot het vaderlansch woordenboek van Jacobus Kok.Bekend biografisch 38-deling Vaderlandsch woordenboek, detail   K1504
Das Drostamt Twenthe und Haarbergen. Nr 629 G. van Baarsel Sculp. Linksboven cartouche met titel kaart. Links onder 2 schaalstokken. Rechtsonder aanduiding betreffende tekend op de kaart. Kaart 11 van de collectie vanzelfde uitgeven: Overijssel und Drenthe. detail   K1505
Kaart van de provincie Overijssel (album voor de aardrijkskunde 8e aflevering) H. Reding Geogr. , F. Desterbecq Lithigr. Linksonder wapen van Overijssel. Genummerde arrondissementen 1: Zwollw II:Deventer III Almelo Onderaan schaalstok in uren gaans. (PBO kaart 030 met ststistieken). detail   K1506
Province d'Overyssel Lorrain Cartogr. Linksonder schaalstokken Rijnlandse roeden en uren gaans. detail   K1507
Topografische kaart van de Provincie Overijssel, op last van de Staten van het gewest vervaardigd. Provinciale en Gedeputeerde Staten De kaart ligt in map K0178 met nrs. K1509, K1510, K1511. detail   K1508
Topografische kaart van de Provincie Overijssel, op last van de Staten van het gewest vervaardigd. Provinciale en Gedeputeerde Staten De kaart ligt in map K0178 met nrs. K1508, K1510, K1511. detail   K1509
Topografische kaart van de Provincie Overijssel, op last van de Staten van het gewest vervaardigd. Provinciale en Gedeputeerde Staten De kaart ligt in map K0178 met nrs. K1508,K1509, K1510. detail   K1511

<<    <   pagina 59 van 59     

Heeft u een vraag?

CAPTCHA Image  
  Change code

Bezoek ons