Welkom op de site van de Vereniging Oudheidkamer Twente (OKT)


De Oudheidkamer Twente is een onderzoek- en kenniscentrum voor de geschiedenis van met name de regio Twente.

De Vereniging Oudheidkamer Twente is eigenaar van een grote historische collectie die voor een groot deel in bruikleen is gegeven aan museum TwentseWelle. Deze heeft een behoorlijk deel van onze collectie tentoongesteld in haar museum aan Het Rozendaal 11 in Enschede. Tevens is een deel ondergebracht bij het provinciaal archeologische depot te Deventer. Bij beide organisaties is de collectie te bestuderen en kunnen delen in bruikleen worden uitgegeven. Neem hierover contact op met deze organisaties. Verder hebben we veel later verkregen losse collectiedelen overal in Twente in bruikleen gegeven. 


De OKT heeft een verenigingscentrum genaamd OKThuis aan de Stroinksbleekweg 12B in Enschede. Ingang tegenover de ingang van TwentseWelle.
Hoe te zoeken in de databases van de Oudheidkamer Twente zie onder aan deze bladzijde.

 
BEGIN NIEUWS

RESULTATEN VAN NIEUW ONDERZOEK NAAR DE GESCHIEDENIS VAN TWENTE

E-boek GERICHT KEDINGEN

Hierbij de aankondiging van de e-boekuitgave* van het 7e deel over het Richterambt Kedingen uit de serie over historisch boerderij-onderzoek in Twente, samengesteld door de werkgroep boerderijonderzoek van de Oudheidkamer Twente.

Onderzoek
In het onderzoek is gebruik gemaakt van o.a. gegevens uit het Schattingsregister van 1475, het Verpondingsregister van 1601 en 1602, het minuutplan van het kadaster 1832, het Hofrecht van Twente van 1546 en de Domeinkaarten van 1778. Aan de orde komen zaken uit o.a. de Stad Goor, de Stad Rijssen, het Dorp Wierden en het Dorp Markelo en de Marke Kedingen.

Doel van de uitgaven
In deze uitgaven wil de onderzoeker archieven en publicaties aanreiken voor verder onderzoek naar  de boerderijen in het richterambten, waarvan het bestaan teruggaat tot in de (vroege) middeleeuwen. Deze hebben mede aan de wieg gestaan van de vorming van het landschap en de samenleving op het platteland. Hoewel er veel sporen worden aangereikt zijn deze uitgaven bij lange na niet uitputtend. Er is nog zeer veel te onderzoeken en de gegevens kunnen in deze uitgaven worden ingevoegd zodat er een steeds beter instrument voor onderzoek ontstaat. In deze uitgaven worden veel vragen beantwoord, maar zoals dat gaat, deze geven weer aanleiding tot nog meer nieuwe vragen. Wij hopen dat deze uitgaven niet beoordeeld worden op de leemtes die erin zitten, maar op de sporen naar verder onderzoek. Daarmee wensen wij (nieuwe) onderzoekers veel succes. Wij zien de resultaten met veel belangstelling tegemoet.

Hoe te gebruiken
Activeer 'downloads' aan de linkerkant van deze website of ga direct naar de
bladzijde downloads.

Attentie! Belangstelling voor 'gewoon' boek?
Het is de bedoeling om de gegevens ook (gewoon) in boekvorm uit te geven. In dit boekwerk zullen veel afbeeldingen van boerderijen etc. worden opgenomen. De prijs is vastgesteld op € 30,00 (bij voorintekening €25,00). De Oudheidkamer Twente wil graag inventariseren hoeveel belangstelling hiervoor is. Laat via ons
secretariaat weten of u belangstelling hebt.

Het eerste deel van het Richterambt Delden zal bij voldoende belangstelling als boek met veel afbeeldingen binnenkort worden uitgegeven door de aan de OKT gelieerde Uitgeverij Twentse Media.
Maak indien gewenst gebruik van het 
voorinschrijvingsformulier.
 
Uitgaven
In het kader van deze reeks zijn nu als e-boek uitgegeven:
Deel 1  : Richterambt Delden
Deel 2  : Richterambt Ootmarsum
Deel 3  : Richterambt Borne
Deel 4  : Richterambt Oldenzaal
Deel 5  : Richterambt Enschede
Deel 6  : Richterambt Diepenheim
Deel 7  : Richterambt Kedingen
Deel 9  : (Land)gericht Almelo
Deel 10: Noord-Twente/Nedergraafschap Bentheim

In bewerking zijn de e-boeken:
Richterambt Haaksbergen

Verantwoordelijkheid:
Historisch boerderij-onderzoek in de richterambten van Twente. Auteur/redacteur: Henk Woolderink.
Uitgave: Vereniging Oudheidkamer Twente Enschede, 2014.

*Een e-boek is een op een beeldscherm te lezen boek.
 
 

LEZING

Het bestuur van de Vereniging Oudheidkamer Twente nodigt u van harte uit voor een lezing op dinsdagavond 17 november 2015 door dr. Gerard Seyger, getiteld:

TWENTHE IN DE SCHIJNWERPERS

De Oudheidkamer Twente krijgt regelmatig vragen over de oudste geschiedenis van Twente. Wij willen die belangstelling vorm geven door een aantal onderwerpen via een powerpoint presentatie (in twee delen, met gezellige koffiepauze) in overzichtelijke vragen aan Gerard Seyger voor te leggen, die in vogelvlucht de boeiende middeleeuwse geschiedenis van het Lant van Twenthe toegankelijk wil maken.

Voor de pauze
De naam Twenthe - De naam Friezen - Wat was het gebied van de Tuihanti - Wat was het gebied van  de Friezen - Aldenselen in Frisia - Plechelmus (met Engels-Angelsaksische achtergrond) in Frisia - Hoe lang duurde die periode van Frisia - Friezen en handel - Drie belangrijke kloosters hebben bezit in Twenthe: Prüm, Werden, Paderborn - Twente in en na de tijd van Karel de Grote - Geen steden, wel regionale 'adel' met horige boeren die in opdracht van hoge adel en kloosters handel dreven - Kapittel van Oldenzaal en Twentse kloosters lieten hun horige boeren de producten van hun lijfeigen boeren ruilen of verkopen -De horige handelaren werkten later ook voor eigen rekening - Ontstaan van jaarmarkten (Oldenzaal 1049)

Pauze
Met koffie en (koffie)gesprekken

Na de pauze
Ontstaan van steden en van de burgerij (vooral handeldrijvende burgers) - Oldenzaal verwerft in 1218 stadrecht - Bisschop Van der Lippe wijdt in 1218 in de Oldenzaalse Plechelmuskerk zijn vader tot bisschop in Lijfland - Oldenzaal, stad met eeuwenoude jaarmarktrechten - Welke producten kunnen Twenten (Tubantes) van oudsher leveren ('eeuwige' roggebouw) -Graaf van Goor wordt verslagen en afgezet - Heren van Almelo en hun opmars naar hun Heerlijkheid - Ontstaan van steden Ootmarsum, Goor, Enschede, Delden en Almelo - Emigratie op grote schaal, vooral naar Lübeck en andere Oostzeesteden - Netwerken van handelaren uit Twenthe drijven in Lübeck en vele Oostzeestede handel via netwerken van Twentse emigranten - Gouden eeuwen voor Twentse burgers en hun puissant rijke verwanten in Hanzesteden

De lezing wordt gehouden op 17 november 2015 om 19:30 uur in de Roombeekzaal van het Museum TwentseWelle, Het Rozendaal 11, 7523 XG  Enschede.

U kunt vooraf aangeven per e-mail (secretariaat@oudheidkamertwente.nl) of per brief (Stroinksbleekweg 12 B, 7523 ZL  Enschede) welke onderwerpen u graag besproken wilt zien.

 
Bekijk film


SCHATBEWAARDER van TWENTE worden?

Bekijk de film met een muisklik ---------------->

Lees hier verderEINDE NIEUWS


OVERIGE ZAKEN

In de linker kolom staan nu ook links naar de door de Oudheidkamer ondersteunde werkgroepen/databanken. Zie
Twentse Taalbank, Twentse Filmbank, en het Poparchief Twente.

NIEUW! Ook in de linker kolom een link naar de bladzijde SCHATBEWAARDERS VAN TWENTE.


Er staan zijn al vijf uitgaven van de werkgroep 'Boerderij-Onderzoek in Twente' van de Oudheidkamer Twente betreffende Richter- en Stadsambten te downloaden.
Deel 1: Richterambt Delden, deel 2: Richterambt Ootmarsum, deel 3: Richterambt Borne, deel 4: Richterambt Oldenzaal, deel 5: Richterambt Enschede (versie 2) en deel 6: Richterambt Diepenheim. 
Activeer 'downloads' aan de linkerkant van deze pagina of ga direct naar de
bladzijde downloads.
Op deze website kunt u nu ook de oude nieuwsbrieven nog eens bekijken. Activeer 'Nieuwsbrief archief' aan de linkerkant van deze pagina
of ga direct naar de
bladzijde nieuwsbrief archief
Kijk ook eens naar de rubriek 'Gastenboek/vragen' en de inhoud van de tot nu toe verschenen nummers van het verenigingsblad 't Inschrien.

Dubbele A6 prentbriefkaarten met een prachtige afbeelding van de 'Brulfteneugers op stap'. Te koop voor persoonlijk versturen. Opbrengst t.b.v. aankoopfonds van de OKT. 10 kaarten inclusief enveloppe voor € 15,00.
Link naar activiteiten/prentbriefkaarten.


ZOEKEN


ZOEKEN in de database van de onze collectie
(voor zoeken in de teksten van de website: zie onder aan deze bladzijde)

U kunt zoeken in onze collectie door in de lijst aan de linkerzijde van het scherm onder "Mediatheek" of "Museale collectie" op een van de aangegeven collectieonderdelen met de linkermuisknop te klikken. B.v. op "Bibliotheek" of "Munten". Vervolgens wordt in de meesten collectieonderdelen de lijst met de betreffende collectie getoond. U kunt het te zoeken woord invullen in het venster met de tekst "Voer hier uw zoekwoord in ..." en vervolgens met de linker muisknop klikken op de knop met de tekst "Zoeken". Nu komen in een lijst alle collectienummer te voorschijn met veelal de zoekopdracht gemarkeerd weergegeven. Bij een aantal collectienummers is meer tekst te bekijken door op de knop "detail" te klikken. Soms staat er ook een logo van een fototoestel. In dat geval is er bij "detail" ook een afbeelding te bekijken. De resultaten van de zoekopdracht kunnen ook uitgeprint worden door met de linker muisknop op "printversie" te klikken.

Zie voor zeer goede scans van de kaartenverzameling de site van Overijssel in kaart van de Athenaeumbibliotheek en het 
Stadsarchief van DeventerZOEKEN in de database van de boekencollectie 
De index op onze boekencollectie is nu te bekijken en er is in te zoeken op website van
TwentsWelle via 
deze link.
 ZOEKEN in de teksten van de website.

Hieronder kan worden gezocht in de teksten op deze website.
Dus hier kan niet worden gezocht in de database.