Foto-archief

Het foto-archief - meer dan 10.000 foto's - vormt als het ware de illustratie bij het documentatie-archief. Het Foto-archief is in te zien bij TwentseWelle in het Kennis- en Informatiecentrum KIC. Zie route.

Fotonr. Rubriek Fotograaf Plaats Beschrijving
08906 bouwkunst: boerderij Oele gem. Hengelo Boerderij op de plaats van het voormalige Huis Hengelo Op achterzijde foto volgende tekst:Het laatste overblijfsel van het Huis te Hengelo, dat wel spoedig gesloopt zal worden. Hengelo 7/12 1915.
08907 bouwkunst: kasteel VVV Delden Deldenerbroek, gem.Ambt Delden Backenhagen: Gezicht op de ruïnes v.h. oorspr. huis
08908 bouwkunst: kasteel VVV Delden Deldenerbroek, gem.Ambt Delden Backenhagen:ruïne met wapensteen Rotgerinck de Baecke
08909 bouwkunst: kasteel VVV Delden Deldenerbroek, gem.Ambt Delden Backenhagen:Ruïne van het voormalig wachttorentje
08911 bouwkunst: boerderij H.Kortlandt Buurse gem. Haaksbergen Erve de Bommelas, Buursezand
08912 Molens H.Kortelandt, Zeist Usselo gemeente Enschede Wissinksmölle, aan de weg van Enschede naar Haaksbergen, stenderkast molen
08913 handel en nijverheid R.Kampman Borne Label van de cichorei en peekkoffiefabriek A. ten Cate te Borne: foto naar een tekening
08914 handel en nijverheid R.Kampman Borne Zakje van de Overijsselsche Peekoffiefabriek A. ten Cate te Borne en peekkoffie: foto van model: cichorei
08915 handel en nijverheid R.Kampman Borne Label van de Overijsselsche cichoreifabriek A. ten Cate te Borne: foto naar een tekening.
08916 bouwkunst: overig Ootmarsum Rooms Katholieke kerk, HH. Simon & Judas Exterieur,Stichtingsteen met Jaartal MCCCCXCI (1491) in het koorgedeelte Gewijd aan de Apostellen Simon & Judas Zie foto's 30,47,379,914,1490,1513-1516,1967,2052-2053,3210-3212 5475,5569,5720-5722,6935-6938,6993-6997,7078-7086,7150,8916,1
08917 adel Kwartierstaat Hendrich van Rhedeto Brantlicht N.Gravinne tho Mansfelt
08918 adel Kwartierstaat Grubbe-Moerbeake
08919 Personen Groepsfoto bij excursie met o.a. L.A. Stroink, W.H. Dingeldein, J.J. van Deinse bij een dikke steen.
08920 Personen Groepsfoto bij excursie met o.a. L.A.Stroink, W.H.Dingeldein, J.J.van Deinse bij een hunnenbed
08921 Bouwkunst Kastelen Sögel Kreis Emsland (Dld.) Sloss Clemenswerth: Sögel
08922 Volksgebruik Breklenkamp gemeente Denekamp Begrafenis
08923 Volksgebruik Breklenkamp gemeente Denekamp Begrafenis
08924 Volkskunde R,Kampman,Almelo Vriezenveen B.Jaspers Faijer (1903-1979)Rouwdienst op de boerendeel
08925 Volkskunde R,Kampman,Almelo Vriezenveen B.Jaspers Faijer (1903-1979) Begrafenisstoet
08926 geneeskunde,gezondheidszorg Enschede Hervormd Diaconaal Weeshuis: directeur, zusters en kinderen in tuin: groepsfoto
08928 Vervoer te land J. Ponthuis Losser Start openingsrit van de Nederlands-Westfaalse Stoomtrein op het station in Losser op 18 juli 1903.
08929 cultureel leven Enschede de Pathmosclub
08929 Vervoer te land Enschede Station Broekheurne met spoorwegpersoneel voor stoomlocomotief 1022.
08930 Vervoer te land Enschede Station Broekheurne met spoorwegpersoneel voor locomotief 1022.
08931 Vervoer te land Enschede Station Broekheurne: visitatiezaal ingericht als slaapzaal. Zicht op deur wachtkamer. Militairen van het Detachement Broekheurne: plm. 1915?

««    «   pagina 341 van 462   »    »»